Referater 2016

Referat 11.02.2016

Referat 23.05.2016

Referat 12.09.2016

 ________________________________________

Referat bestyrelsesmøde 11.02.16

 

 

Der indkaldes til møde om

Møde nr.

Bestyrelsesmøde i fraktionen af kliniske undervisere i fysioterapi

 

Mødedato

Mødested

Møde start/slut

11.02.16

SCK skovvangen 2a.

10.00-14.00

Deltagere

Catharina B. Hansen, Bente Frandsen, Inger kolind, Jens Olesen, Kirsten Olsen, Uffe Holmsgaard Rasmussen og Ann Louise Lunddahl

Bemærkninger

Inger melder afbud på forhånd. Yderligere afbud fra Jens, Catharina

Dagsorden

 

  • Bordet rundt. Kort!
  • Opsamling på generalforsamling og kursus v. Per Revstedt.

- Der er generelt positive tilbagemeldinger fra medlemmerne.

  • Uffe deltog i mødet på UCSJ den 27/11 og skal formentlig være med 13/1 på Odenseskolen samt 2/2 (tror jeg det var) i Århus, så det er vel på sin plads at have et punkt om reformen!/Uffe
  • Planlægning og fordeling af opgaver i fb. med næste generalforsamling og årskursus – i april.

- Vi har vedtaget, at det er for tidligt med årskursus allerede i foråret, det skubbes til oktober '16 og Uffe tager kontakt til Jørgen Brandt om et evt. oplæg ang. Ny studieordning.

- Vi afholder generalforsamling i marts '16 uden kursus

- Mulig kursus oplægsholder om skriftlighed og sprog i fysioterapi?/Jens. Kan skubbes til næste gang igen.

  • evt.

- Er der en tiltagende tendens til at vores kolleger i bestemte regioner bliver klemt af arbejdsgiverne?

- Er der behov for involvering af Danske fysioterapeuter? Uffe følger op.

Referent: Ann

____________________________

Referat bestyrelsesmøde 23.05.16

Bestyrelsesmøde i fraktionen. 23.5.16. Kolding kl. 10-14

1. Opdatering til hjemmeside

Bestyrelsens medlemmer sender hver et billede til Agnes som hun kan lægge op på hjemmesiden.
Vi starter en fb profil som forsøg til at skabe mere dialog.
Vedtægterne skal også redigeres i men først på næste GF.

2. Kommentarer til undersøgelse / DF

Vi har gennemgået spørgsmålene og kommenteret. Vores svar sendes tilbage til René
Andreasen ved Danske Fysioterapeuter.

3. Gennemgang af vedtægter.

Der er flere ændringer som Uffe skriver rene og medbringer til GF.

4. Nyt om reformen

Det er nyt at der er tværfaglige ETCS point bundet til klinisk undervisning. Det skal ligge i 4. semester.

5. Fastsættelse for dato af årskursus/ Jørgen Brandt ang. Ny studieordning. Oktober 2016.

Det foreslås at vi booker Jørgen Brandt i to timer og arbejder i workshops omkring problematikker vedr. ny studieordning. Fx definering af tværfaglige læringsaktiviteter i den kliniske undervisning. Vi kan tage udgangspunkt i Jørgens Brandts oplæg og skabe arbejdsspørgsmål ud fra dette.

6. Workshop om kvalitet i klinisk undervisning.

Punktet diskuteres videre. Der er kontakt til Danske Fysioterapeuter i ft. Manglende involvering af fraktionen i fb. Med planlægning af workshop.

7. evt.

- Jens. Er det muligt at opstille Jens Olesen som rep. For fraktionen til dansk selskab i fysioterapi. Bestyrelsen bakker op.

____________________________

Referat bestyrelsesmøde 12.09.16

Bestyrelsesmøde i fraktionen. 12.09.16. Kolding kl. 10-14

Deltagere: Uffe, Catharina, Kirsten, Inger, Ann. Afbud fra Jens og Bente.
Referant: Ann Louise Lunddahl


1. Fastsættelse for dato af årskursus/ Jørgen Brandt ang. Ny studieordning. Oktober 2016.
– d. 26. oktober i Kolding.
Det foreslås at vi booker Jørgen Brandt i to timer og arbejder i workshops omkring problematikker vedr. ny studieordning. Fx definering af tværfaglige læringsaktiviteter i den kliniske undervisning. Vi kan tage udgangspunkt i Jørgens Brandts oplæg og skabe arbejdsspørgsmål ud fra dette.

2. Workshop om kvalitet i klinisk undervisning
– Kirsten og Ann refererer fra planlægningsarbejdes.

3. Evt. Hvor langt er vi med det?

Bestyrelsens medlemmer sender hver et billede til Agnes som hun kan lægge op på hjemmesiden.

4. Uddybende kommentarer til forslag til repræsentantskabsmøde nov. 16. gennemgang af forslag.

5. evt.
Bordet rundt.