Temadag 2022: Et godt uddannelsesmiljø i højt tempo

Fraktionen for Kliniske Undervisere og Danske Fysioterapeuters Region Syddanmark og Uddannelsesafdeling inviterer til temadag.

Sted: Odense
Dato: 26. oktober 2022
Tidspunkt: 09.30 - 15.00
Pris: Gratis for medlemmer
Tilmeldingsfrist: 26. oktober 2022

Omdrejningspunktet.....

Er vores fælles interesse for vores studerende og nyuddannede, som udfordres på flere fronter.      

  • Fremdriftsreformen som presser de unge gennem et accelereret uddannelsessystem.
  • Et arbejdsmarked som stiller krav om at grunduddannelsen indeholder mere og mere, samtidig med en forventning om et højt vidensniveau.
  • De unges høje forventninger til sig selv—der er identitet i at have travlt og det kan blive en kamp for ikke at blive hægtet af og stå udenfor arbejdsmarkedet.

Vigtige emner—synes vi...

Derfor adresseres emnet gennem tre oplæg og en efterfølgende paneldebat. Flere gode navne er i spil. Fx.—kommer Noemi Katznelson

Målgruppen: Kliniske Undervisere, teoretiske undervisere fra professions højskolerne, TR´erne, AMR´erne, ledere og repræsentanter for de unge selv, samt det politiske bagland i form af regionsbestyrelserne under Danske fysioterapeuter.

Læs mere om temadagen her.