Temadag 2022: Balance i mellem uddannelsessystemet og præstationssamfundet?

Spændingsfeltet mellem de nye unge fysioterapeuter og arbejdsmarkedets krav og forventninger.

Sted: Odin Havnepark, Odense
Dato: 26. oktober 2022
Tidspunkt: 09.30 - 15.00
Pris: Gratis for medlemmer
Tilmeldingsfrist: 26. oktober 2022

Se plakat her.

Se opslag og tilmeld dig på fysio.dk her.

Kære Kolleger, Kliniske undervisere og Undervisere på Fysioterapeutuddannelserne, Tillidsrepræsentanter, Arbejdsmiljørepræsentanter, Ledere samt Regionsbestyrelser.

Vi synes det er lang tid siden, der har været fokus på uddannelse, det pædagogiske felt og hvilke kompetencer/færdigheder de nyuddannede fysioterapeuter bærer med sig.

Vi interesserer os især for spændingsfeltet mellem de nye unge fysioterapeuter og arbejdsmarkedets krav og forventninger.

  • Matcher dagens uddannelse disse krav og vil den samlede pakke være attraktiv for begge parter?
  • Det forråede arbejdsmarked - hvilke krav stiller det til nyuddannede fysioterapeuter?
  • Søger vi robuste - agile unge mennesker og/eller et mere rummeligt arbejdsmarked?
  • Hvordan klæder vi de unge nye kolleger bedst muligt på til et udfordrende arbejdsmarked?
  • Hvordan undgår vi at de nyuddannede risikere at havne i plejeopgaver, måske endda til underbetaling?
  • Hvornår former man sin faglige identitet? Overgangen fra videregående uddannelse og ud på arbejdsmarkedet?
  • Hvilke krav er der til fremtidens fysioterapi og hvordan klæder vi dem bedst muligt på til det? – Hvad er der i det hele taget af krav på fremtidens arbejdsmarked?

Til at perspektivere disse spørgsmål har vi foreløbigt bedt følgende om at komme med deres viden på området:

Fremtidsforsker Marianne Levinsen (Cand.scient.pol.), Fremforsk, Center for fremtidsforskning.
Seniorkonsulent Andreas Phil Kjærsgård, ved EVA.
Professor, centerleder og forskningsleder ved institut for kultur og læring, Aalborg universitet, Noemi Kaztnelsen fra ceFU.
Vi har fået lov at bruge Jesper Lundorf som moderator til opgaven.

Program for den 26/10 2022

09.30 - 10.00                 Ankomst og morgenmad/kaffe

10.00 – 10.15                 Velkomst. Fraktionsformand og regionsformand/præsentation af moderator

10.15 – 11.00                 fremtidsforsker Marianne Levinsen(Cand.scient.pol.), Fremforsk, Center for fremtidsforskning – de sidste 5. min. opsamling på spørgsmål ved Moderator

11.00 – 11.15                 Biopause

11.15 – 12.00                 Andreas Pihl Kjærsgård. Senior Konsulent. Ph.d. Danmarks Evalueringsinstitut. de sidste 5. min. opsamling på spørgsmål ved Moderator

12.00 – 13.00                 Frokostpause

13.00 – 13.15                 Opsamling og intro ved moderator.

13.15 – 14.00                 Noemi Katznelson. Professor. Forskningsleder og Leder af Center for ungdomsforskning

14.00 – 14.15                 Biopause

14.15. – 15.00                Paneldebat ved moderator og de 3. oplægsholdere

15.00 – 15.30                 Afrunding og kaffe/kage

Moderator trækker trådene op og formændene takker for deltagelse i dagen.

Temadagen foregår ved Odin Havnepark:

Odin Havnepark
Lumbyvej 17F
DK-5000 Odense C
www.odinhavnepark.dk