Referat generalforsamling 2021 og formandens beretning

20.01.2021

Virtuel Generalforsamling for Fraktionen af Kliniske Undervisere 3/2-2021 kl. 16.00.

Der var 5 tilstede fra bestyrelsen og 2 udenfor bestyrelsen.

Ann blev valgt som dirigent
Agnes blev valgt som referent

Formandens beretning kan ses her.

Under indkomne forslag er der forslag om at nutidsgøre vedtægterne således at den digitale kommunikationsmulighed fx bruges ved indkaldelse til Generalforsamlingen. Se forslag til vedtægtsændringer her.
Vedtægtsændringerne bliver også fremlagt til ekstraordinært generalforsamling/årsmøde, som formodentligt bliver i august, hvis vi kan få lov til at mødes fysisk til den tid.

Regnskabet blev fremlagt og godkendt. Det kan ses her.
Bestyrelsen vil gennemgå forslag til brug af formue. Fx et tilskud til næste års fagkongres.
Der var påmindelse om at man lokalt kan afholde relevante kurser for kliniske undervisere og få tilskud til dette ved henvendelse til bestyrelsen.

Kontingent er uændret 350 kr. pr år
Agnes fortsætter som regnskabsfører
Bodil Thomsen fortsætter som revisor

Bestyrelsesarbejde: Ann Louise fortæller at der arbejdes på at få funktionsbeskrivelsen nutidsgjort.  Der er rettet henvendelse til SALS sektion, Danske Fysioterapeuters kontor i København og professionsuddannelserne. Hvis alle parter bliver inddraget kan funktionsbeskrivelsen forhåbentlig blive noget, som kan bruges konkret ved uoverensstemmelser mellem parter.

Der var ingen emner under eventuelt.