Referat generalforsamling 2022 og formandens beretning

20.01.2021

Generalforsamling 2022

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Fraktion for Kliniske undervisere 09/02/2022.

Tilstede: Medlemmer af fraktionen for kliniske undervisere

 1. Dirigent: Ann Louise
 2. Referent: Nadia Ørbæk
 3. Formandens beretning

  Vi havde en ekstraordinær generalforsamling i sommeren 2021, hvor vi var nødsaget til at afholde virtuel generalforsamling. Der blev vedtaget vedtægtsændringer, så vi i fremtiden har mulighed for at afholde virtuelle forsamlinger samt ændring af indsendelse af forslag.  

  Fraktionen afsøger aktuelt muligheder for at ændre og opdatere funktionsbeskrivelsen. Vi ønsker at opdatere beskrivelsen, så den er i overensstemmelse med nutiden. Studieledere på UC’er bakker op om tiltaget.

  Vi har søgt støtte via Danske fysioterapeuter til processen. Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af Ann Louise Lunddahl (kommunal), Christina Vestergaard (privat praksis), Lars Engelst Petersen (regional), Birgit Clemmensen (psykiatri), Tobias (studerendes repræsentant) og Michael Poulsen (Danske fysioterapeuter). Funktionsbeskrivelsen vil tage udgangspunkt i samme model som er anvendt i kompetenceprofilen for fysioterapeuter ansat i en skadestue.

  Aktuelt er Fraktionen i planlægningsfasen med en temadag den 26/10 2022. Temadagen udspringer af et ønske om at bidrage til Fagkongressen i 2022 – dette var dog ikke muligt, hvorfor vi nu planlægger en temadag med fokus på de unge og overgange fra uddannelse til arbejdsmarked samt hvordan vi klæder de unge bedst muligt på til det. Dagen vil bestå af faglige oplæg og paneldebat mellem oplægsholdere.

  Projektet er støttet af Danske fysioterapeuter med marketing, vejledning. Region Syddanmark støtter økonomisk til moderator og lokaler. Fraktionen betaler oplægsholderne, som bl.a. vil være Noemi Katznelson (forsker i CEFU), Andreas Pihl Kjærsgaard (seniorforsker ved EVA).

  Del gerne budskabet om temadagen til kollegaer og ledere.

  Kliniske undervisere – gratis. Øvrige deltagere vil betale et beløb.  

  Medlemsantal ligger stabilt omkring 150 medlemmer.  

  Der afholdes flere kortere møder i bestyrelsen, da vi udnytter muligheden for online møder.

  Uffe siger: Tak for denne gang som formand og klinisk underviser, da han nu skal arbejde i Neuroform i Roskilde.

 4. Indkomne forslag

  Ingen indkomne forslag

 5. Regnskab 2021 og budget 2022

  Godkendt.

  Regnskab 2021 præsenteres af Agnes Engemann. Der er et overskud på 23.000 kr. Overskuddet skyldes blandt andet færre udgifter til møder, da det er afholdt virtuelt. Gebyrer og renter er nu 2500 kr. Derudover har der været udgifter til fagkongres i 2022.

  Aktuelt 205.354 kr. er aktuelt på kontoen. Vi afventer udgifterne fra fagkongressen og årsmødet.

  Budget 2022:

  Temadagen den 26/10 er en stor post i det nye budget på 130.000 kr. Bestyrelsen har godkendt at der kan anvendes op mod 130.000 kr. til oplægsholdere på temadagen i efteråret.

  Regnskab for 2021 og budget for 2022 godkendes på generalforsamlingen

 6. Fastlæggelse af kontingent

  Fastholder kontingent på 350 kr.
  Bestyrelsen har ingen ændringsforslag.  

 7. Valg af revisor og suppleant

  Bodil Thomsen er forsat revisor
  Agnes Engemann er forsat ansat til at afholde regnskab.

 8. evt.

  a. Bestyrelsesmedlemmer

  Jakob fra Sorø kommune og Nina fra privat praksis vælges ind i bestyrelsen.

  Der er aktuelt fem medlemmer i bestyrelsen. Vi mangler repræsentatner fra Næstved, Holstebro og Aalborg. På generalforsamlingen melder sig to repræsentanter som vælges ind fra Næstvedskolen: Jakob Rahbek-Slott Sorø kommune, Nina Foldberg Privat Praksis Sydsjælland.  

  De enkelte kliniske undervisere på de respektive skoler står selv for at levere repræsentanter til bestyrelsen. Det er svært at få kontakt til Aalborg og Holstebro skolerne, da tidligere medlemmer ikke har sikret nye repræsentanter.

  Bestyrelsen har mulighed for at supplere bestyrelsesmedlemmer. 

  b. Maibritt fra Haderslev
  Maibritt fra Haderslev gør opmærksom på, at når man har funktion som Klinisk underviser i fysioterapi kan man ikke få tillæg efter 10 års anciennitet, hvilket andre funktioner har mulighed for. Maibrit vil senge oplysningerne til Lars Engelst Petersen, som sikrer at dette tages op ved kravsindsamlingen til næste overenskomstforhandling
  Ergoterapeuter vil få samme oplysninger til ETF.

  c. Konstituering af ny bestyrelse
  Bestyrelsen vil indkalde til et konstituerende møde. Efterfølgende vil den nye formand fremgå af referatet.