Referat af bestyrelsesmøde 19/4 2021

Bestyrelsesmøde i Fraktionen af Kliniske undervisere

18.05.2021

Referat af bestyrelsesmøde 19.04.2021

Tilstede: Lars Engelst Petersen, Uffe H. Rasmussen, Nadia Ørbæk, Ann-Louise Lunddahl, Catharina Bøgelund Hansen og Sanne Frisch

Afbud: Jens Olesen

Referent: Sanne Frisch

1) Dagsorden godkendt

2) Runde i regionerne   

Nadia: det kan godt mærkes at de studerende ikke kender hinanden. Derfor mere manuelt med patienter. Studerende er taget ud af vaccineprogrammet. 

Uffe: studerende har overrasket fagligt. Absalon har fået en pulje penge, hvilket betyder at teoretiske undervisere kommer rundt på besøg. Og at de kalder de studerende ind på skolen i to dage. Ved ikke helt hvad de skal undervises i.

Ann-Louise: også gået godt, måske fordi det er gode studerende. Lidt presset på pladsen rent fysisk. Laver helt almindeligt fys-arbejde og regionsarbejde. 

Sanne: OUH lukker rehabiliterings afdelingen pr. 1. juni 2021 og alle terapeuter inklusiv kliniske undervisere skal ansættes decentralt på afdelingerne. Spændende hvordan det bliver for de kliniske undervisere der. Sanne har oplevet flere studerende, som overvejede helt at droppe uddannelsen grundet Corona og on-line undervisning.

Catharina: gået godt efter et godt benarbejde blandt kollegaer. Savner også andre kliniske undervisere til fysisk møde. 

Lars: mest presset af sygemeldt kollega, helt frem til feb. 2022. Skal undervise i ”klar tale” på sin arbejdsplads. Har også oplevet meget usikre studerende – men alt gik godt.

 

3) Ekstraordinær Generalforsamling   

Der skal indkaldes til ekstraordinært Generalforsamling 1. september 2021 kl. 9.00-15.00 (ekstra ændring: at vi laver valgperioderne i fraktionen om til 3-årige perioder) Vi aftaler at indbyde Gitte Frydenlund, hun vil komme ”den fysioterapeutiske undersøgelse”. 

Derudover undersøger Nadia om der kunne komme nogen og sige noget om sårbare studerende i corona tiden fra; center for ungdomsforskning www.cefu.dk Podcast – 10 tendenser i ungdomslivet: https://www.cefu.dk/media/644534/nyhedskasse-podcast.png

Nadia afventer hvilke aftaler Ann-Louise laver.

 

4) Fraktion eller Selskab?

Den er lagt ned. Dels fordi vi derved kunne begrænse os til at arbejde med det pædagogiske. Og at vi skal i stedet for forbedre vores samarbejde med SALS sektionen. Så vi sammen kan sikre og gøre betingelserne for de studerende bedre. Samt arbejde for bedre vilkår for de kliniske undervisere sammen med SALS.

 

5) Funktionsbeskrivelse

Uffe tager det videre til Morten Gravesen, formanden for sektionen for arbejdsgivere-ejere-og eller ansatte. Ann-Louise tager fat i Tina Hasselbrink (SALS). Begge for at høre hvordan de kan hjælpe med at få legitimeret vores funktionsbeskrivelse og for at give den mere tyngde. 


6) PR

– hvordan bliver fraktionen til en STOR sten på vejen? Så folk opdager os. Vi er i dialog med Ann-Sofie Ort. Husk at sætte et fast punkt på, på vores respektive møder rundt omkring i regionerne. At reklamere hver især for fraktionen til nye kliniske undervisere. Nadia ser på hjemmesiden en gang til sommer, for at opdatere og gøre den lidt mere lækker.


7) Fagkongres 

Dialog med Michael Poulsen hos DF. Han vil rigtig gerne hjælpe os. 

Vi ligger i et ”socialt spor” på fagkongressen. Vi må gerne være super specifikke i vores ønsker/forslag. Vi satser fortsat på en hel dag. 

Vi sætter en arbejdsdag den 27. maj 2021, hvor det kun skal handle om fagkongres. Ann-Louise har allerede indkaldt i Outlook mødet bliver fysisk hjemme hos Ann-Louise.

Vi forbereder alle det som tidligere har været snakket om og vi tjekker op på det som vi hver især havde liggende i pipelinen inden mødet den 27. maj.

8) Turnus – løs snak om evt. fordele og ulemper; vil formentlig forlænge uddannelsen.  Vi vil hellere have dem ud i længere praktikker, selvom det nok ikke er den vej udviklingen går. Snakken ender ud i snak om at det bør italesættes i endnu højere grad, at nyuddannede er ansatte med basis i orden. Først derefter skal de til at dygtiggøre sig i specialer eller bare blive trygge i basis. At man er opmærksom på hvad man forventer af nyuddannede.

Evt. Danske fysioterapeuter efterlyser at vi som fraktion får en sikker mail. Ellers kan der ikke sendes medlemslister til os. Uffe snakker med DF om det.

 

Punkter til næste møde:

  • IDÈ til fagkongressen:
  • Et oplæg til dialog kunne være; ”hvilke fysioterapeuter leverer vi fra UC'erne efter endt uddannelse?”
  • Turnusordning efter endt uddannelse? En god eller dårlig ide?