Referat af bestyrelsesmøde - Online 01/12/2021

Bestyrelsesmøde i Fraktionen af Kliniske undervisere

02.01.2022

Bestyrelsesmøde i Fraktionen af Kliniske Undervisere - Online 01.12.2021

Deltagelse: Uffe Holmsgaard Rasmussen, Catharina Bøgelund Hansen, Lars Engelst Petersen,
Ann-Louise Lunddahl, Nadia Ørbæk og Sanne Frisch
Ref. Sanne Frisch

Ad 1 ) Godkendt
Ad 2) Det foreslås at vi venter med at konstituere os med ny formand/kvinde
efter general forsamlingen den 9. februar 2022. På dette tidspunkt håber
vi der er repræsentanter fra UC Absalon (i stedet for Uffe) og fra VIA
Holstebro (i stedet for Jens).

Ad 3+4) Godt og konstruktivt møde vedr. temadagen, som formentlig bliver den
12. okt. 2022. Der satses på en dag fra 9.30 til 15.00 på Odin HavnePark i
Odense. Michael Poulsen, Sanne og Ann-Louise fortsætter at arbejde
videre med oplægsholder og moderator – flere er i spil.
Det aftales at der laves en lille reklame for dagen allerede nu (Ann-Louise
og Sanne brygger sammen).

Ad 5) Kort orientering og nyt fra Regions Konference, hvor en forsker fra
Karma blev fremhævet i forhold til ”Prekariatet” - en betegnelse for folk
som stykker deres arbejdsliv sammen af mange forskellige stillinger. Og
dermed måske ikke opnår en god tilknytning til én arbejdsplads.
Ad6) Nadia har aftale 31/1 med Lene Tanggaard for at præcisere hendes
oplæg til GF. Ann-Louise tilføjer/præciserer enkelte punkter, sender
dette til Nadia. Ligeledes problematiserer Uffe, blendet learning i en
professionsuddannelse – han sender også til Nadia.

Ad7) Catharina laver forslag til dagsorden til Årsmødet den 9. feb. 2022, så
dette kan komme ud på hjemmesiden og i div. Regioner inden jul.
Ad8) Bestyrelsens medlemmer køber selv billetter til Fagkongres og får refunderet af Agnes.