Referat generalforsamling 2019

Referat fra generalforsamling 29.1.2019 i Fraktionen af Kliniske Undervisere i Fysioterapi

29.01.2019

Referent Lars Engelst Petersen

Formandens beretning v. Uffe Holmsgaard blev fremlagt og godkendt.

Fremadrettet vil det være et fokusområde for fraktionen at arbejde med vilkår - samarbejdsaftaler - og funktionsbeskrivelser for KUF’erne.

Der blev spurgt til lønstigningen til de kliniske undervisere, der træder i kraft pr. 01.04.2019 - se nedenstående.

Det regionale område:

https://www.fysio.dk/nyheder/nyheder-2018/regional-aftale-erfarne-fysioterapeuter-og-kliniske-undervisere-far-mere

Det kommunale område:

https://www.fysio.dk/nyheder/nyheder-2018/kommunal-aftale--loft-til-erfarne-fysioterapeuter-og-kliniske-undervisere

Kontrakterne mellem de kliniske undervisningssteder er til forhandling og under pres. Betalingen reduceres, og der tales om, at man som klinisk undervisningssted risikerer ikke at få betaling for perioden, hvis den studerende ikke består sin eksamen.

I debatten talte vi endvidere om hvad der kan gøres for de praktiserendes vilkår og aflønning. Christina Vestergaard, praktiserende og klinisk underviser i Kolding, inviteres med til det kommende bestyrelsesmøde i fraktionen d. 08.03.2019.

2 - Indkomne forslag:

Der er ikke indkommet forslag og bestyrelsen har heller ikke fremsat forslag.
Så punktet er hurtigt overstået.

3 - Regnskab og budget:

Der fremlægges revideret og revisorgodkendt regnskab.
Dette godkendes uden bemærkninger.
Lene Tanggaard, Rasmus Willig og Dorthe Birkmose foreslås som oplægsholdere til næste årsmøde.

4 - Eventuelt: Intet nyt fra Vestfronten!

Udover generalforsamling var der årsmøde hvor Marie Børresen og Svend Brinkmann kom og fortalte. Marie Børresen arbejder med fysioterapi i Masanga. Hun efterlyser undervisere på hendes fysioterapeutuddannelse dernede, hvis man skulle være interesseret i at høre mere om det foretagende, så kan man læse mere på deres hjemmeside masanga.dk eller kontakte hende på mail: marieborresen(snabel-a)masanga.dk.