Guide til selvevaluering

Spørgsmålsguide til selvevaluering fra Odenseaf læringsmiljøet på klinisk undervisningssted

Selvevaluering af læringsmiljøet har til hensigt at bidrage til kvalitetsudvikling af klinisk undervisning.

Selvevalueringen kan foregå i et samarbejde mellem ledelse, uddannelsesansvarlige samt kliniske undervisere på det kliniske undervisningssted.

Spørgsmålene til det kliniske undervisningssteds selvevaluering tager afsæt i beskrivelsen af idealet ”God klinisk undervisning” Maj 2009 og " Etiske retningslinjer for evaluering af undervisning".

Der udvælges 2-4 spørgsmål til selvevaluering. Udvælgelsen sker i forhold til de indsatsområder, hvor der aktuelt på det kliniske undervisningssted er ønske om kvalitetsudvikling som sammenholdes med beskrivelse af ”God klinisk undervisning”.

Der kan udarbejdes et resume af selvevalueringen af læringsmiljøet til den kliniske undervisers eget brug.

Den kliniske undervisers selvevaluering indgår sammen med de studerendes evaluering af undervisningsforløb og undervisningsstedets selvevaluering af læringsmiljøet i en samlet drøftelse af den kliniske undervisning med sigte på kvalitetsudvikling.

Selvevalueringen kan foretages i eksisterende supervisionsgrupper af kliniske undervisere.

Det aftales lokalt med leder, hvor ofte den kliniske underviser foretager selvevaluering, og hvilke spørgsmål der udvælges.

 

Selvevalueringsspørgsmålene tager afsæt i didaktiske overvejelser. Hensigten med spørgsmålene til selvevaluering er, at underviseren får mulighed for at reflektere over udvalgte områder i den kliniske undervisning. Det i forhold til udvikling hen imod idealerne for den gode kliniske undervisning.

 

For hvert spørgsmål er der 3 underspørgsmål:

Spørgsmål (a) lægger op til, at den kliniske underviser kort beskriver det faktiske handleplan

i undervisningsforløbet (hvad bliver der gjort?)

 

Spørgsmål (b) lægger op til, at den kliniske underviser reflekterer over egne kompetencer og rammer i undervisningsforløbet

 

Spørgsmål (c) giver den kliniske underviser mulighed for at komme med forslag til forbedringer af undervisningsforløbet.

 

Guide til spørgsmål til klinisk undervisers selvevaluering

Klinisk uddannelsessted:

Navn:

Tidspunkt:

Der udvælges 2-4 af nedenstående selvevalueringsspørgsmål

 

1. Undervisningens rammer og betingelser:

Beskriv hvilke rammer og betingelser der har været for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af undervisningen.

Det kan fx være: mulighederne for samvær og tiden til vejledning og evaluering, eventuelle samarbejdspartnere samt den studerendes fremmøde og aktivitetsniveau.

 

2. Mål for læringsudbytte for det kliniske undervisningsforløb:

a. Hvordan hjalp du den studerende med at konkretisere mål for læringsudbytte?

b. Hvordan vurderer du mulighederne for at tilrettelægge og gennemføre vejledningen i at konkretiserer mål for læringsudbytte?

c. Har du forslag til forbedringer af tilrettelæggelsen og gennemføre vejledningen i konkretisering af mål for læringsudbytte?

 

3. Undervisningsstedets visioner, værdier, mål og retningslinjer:

a. Hvad gjorde du for at gøre undervisningsstedets visioner, værdier, mål og retningslinjer tilgængelige for den studerende?

b. Hvordan vurderer du mulighederne for at gøre undervisningsstedets visioner, værdier, mål og retningslinjer tilgængelige for den studerende?

c. Har du forslag til forbedringer i forhold til at gøre undervisningsstedets visioner, værdier, mål og retningslinjer tilgængelige for den studerende?

 

4. Respekt og samarbejde i undervisningsforløbet:

a. Hvad gjorde du for at skabe en ligeværdig dialog og vise den studerende, at du anerkendte og respekterede den studerendes lærerproces?

b. Hvordan vurderer du mulighederne for at skabe en ligeværdig dialog og vise den studerende, at du anerkendte og respekterede den studerendes lærerproces?

c. Har du forslag til forbedringer i forhold til samarbejde og dialog med den studerende?

 

5. Udfordringer og stabilitet i undervisningsforløbet:

a. Hvad gjorde du for at skabe balance mellem udfordringer og stabilitet for den studerende i uddannelsesforløbet?

b. Hvordan vurderer du mulighederne for at skabe balance mellem udfordringer og stabilitet for den studerende i uddannelsesforløbet?

c. Har du forslag til forbedringer i forhold til balance mellem udfordringer og stabilitet for den studerende i uddannelsesforløbet?

 

6. Differentiering og koordinering i forhold til den studerendes forudsætninger og mål for læringsudbytte for det aktuelle kliniske undervisningsforløb:

a. Hvad gjorde du for at differentiere og koordinere undervisningsforløbet i forhold til den studerendes forudsætninger og mål for læringsudbytte?

b. Hvordan vurderer du mulighederne for at differentiere og koordinere undervisningsforløbet i forhold til den studerendes forudsætninger og mål for læringsudbytte?

c. Har du forslag til forbedringer ved at differentiere og koordinere undervisningsforløbet i forhold til den studerendes forudsætninger og mål for læringsudbytte?

 

7. Reflektering, diskussion og argumentation i det kliniske undervisningsforløb:

a. Hvordan tilrettelagde du undervisningen, så den studerende fik mulighed for at reflektere, diskutere og argumentere over egne læringsproces?

b. Hvordan vurderer du mulighederne for at tilrettelægge undervisningen, så den studerende kunne reflektere, diskutere og argumentere over egne læringsproces?

c. Har du forslag til forbedringer så den studerende kan reflektere, diskutere og argumentere over egne læringsproces?

 

8. Orientering om/inddragelse i undervisningsstedets udviklingsaktiviteter:

a. Hvordan tilrettelagde du undervisningen, således at den studerende blev orienteret om/inddraget i undervisningsstedets udviklingsaktiviteter?

b. Hvordan vurderer du mulighederne for at orientere om/inddrage den studerende i undervisningsstedets udviklingsaktiviteter?

c. Har du forslag til forbedringer i forhold til at orientere om/inddrage den studerende i undervisningsstedets udviklingsaktiviteter?

 

9. Støtte til udvikling imod det selvstændigt udøvende niveau samt kunne vurdere og træffe kvalificerede valg:

a. Hvordan tilrettelagde du undervisningen, så den studerende fik mulighed for udvikling af et selvstændigt udøvende niveau samt fortage vurdering og relevante valg?

b. Hvordan vurderer du mulighederne for at tilrettelægge undervisningen, så den studerende fik mulighed for udvikling imod det selvstændigt udøvende niveau samt fortage vurdering og relevante valg?

c. Har du forslag til forbedringer i forhold til at støtte den studerende imod det selvstændigt udøvende niveau samt fortage vurdering og relevante valg?

 

10. Anvendelse af den studerendes erfaringer og ressourcer

a. Hvordan tilrettelagde du undervisningen, således at den studerende fik mulighed for at bygge videre på sine erfaringer og ressourcer i forhold til individuelle studieplan?

b. Hvordan vurderer du mulighederne for at tilrettelægge undervisningen, så den studerende fik mulighed for at bygge videre på sine erfaringer og ressourcer i forhold til individuelle studieplan?

c. Har du forslag til forbedringer i forhold til at støtte den studerende i at bygge videre på sine erfaringer og ressourcer i forhold til individuelle studieplan.

 

 

 

11. Vejledning og feedback:

a. Hvordan tilrettelagde du vejledningen for den studerende før, under og efter udøvelsen af handling i praksis med fokus på feedback.

b. Hvordan vurderer du mulighederne for at vejlede den studerende før, under og efter udøvelsen af handling i praksis med fokus på feedback.

c. Har du forslag til forbedringer for at kunne vejlede den studerende før, under og efter udøvelsen af handling i praksis med fokus på feedback.

 

12. Løbende formative evaluering i det kliniske undervisningsforløb:

a. Hvordan foretager du løbende formative evalueringer af den studerende i undervisningsforløbet med henblik på udvikling af hans/hendes læringspotentiale?

b. Hvordan vurderer du mulighederne for løbende formative evaluering af den studerende i undervisningsforløbet med henblik på udvikling af hans/hendes læringspotentiale?

c. Har du forslag til forbedringer i forhold til løbende formative evaluering af den studerende i den kliniske undervisning?